KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

piątek, 29 czerwca 2012

Informacje ogólne o XV- wiecznej parceli (działki) mieszczańskiej w Warszawie


Ostatnia aktualizacja: 29.06.2012.


Parcela (działka) mieszczańska składała się z:
 • dom mieszkalny (kamienica) - była kilku kondygnacyjna:
  • piwnica - pełniła funkcję składu. Stropy zakładano powyżej poziomu terenu, aby w przyziemiu umieścić okienka oświetlające wnętrze piwnicy. Wejście do niej było umieszczone różnie. Wchodziło się albo z ulicy, z wnętrza domu, lub z podwórza.
  • parter - tutaj znajdowało się wejście główne do domu mieszkalnego od strony ulicy. Umieszczane było z reguły po prawej stronie. Wchodziło się do środka po kilkustopniowych schodkach, ponieważ nieco powyżej poziomu terenu znajdował się strop piwnicy. Usytuowana była tu wysoka, obszerna sień z płytkimi wnękami na pomieszczenie przy nich siedzisk. W Warszawie stanowiła ona 60% budynku mieszkalnego. Zdobiły ją malowidła ścienne. Kryta drewnianym stropem. Rzadziej sklepiona. W głębi sieni znajdowały się schody prowadzące na piętro. Pełniła funkcje reprezentacyjne. Z tyłu było pomieszczenie z oknem (izba wielka). Obok niego wąskie przejście z wyjściem na podwórze - korytarz. Na parterze umieszczano warsztaty rzemieślnicze, kantor kupiecki, lub sklep. Kondygnacja ta była wyższa od pozostałych kondygnacji - pięter.
  • pierwsze piętro - służyła celom mieszkalnym właściciela kamienicy. Izby ozdabiano malarstwem ściennym
  • drugie piętro - znajdowały się tutaj izby dla służby. Mogła także pełnić funkcję składu.
 • podwórze - oddzielał kamienicę od zabudowy gospodarczej,
 • budynek gospodarczy z kuchnią - znajdował się w tylnej części posesji. Osobno stał piec do pieczenia chleba. Mieściła się tutaj brama wjazdowa na podwórze posesji. Brama budowana była na tej samej osi, co wyjście z sieni kamienicy na dziedziniec i wejście główne do domu mieszkalnego.
Kamienice niższe i węższe należały do rzemieślników, zaś wyższe i szersze do kupców.


Ryc.1 Zabudowa działki mieszczańskiej, XV w. (wg. S. Żaryna). Od lewej strony - kamienica, w centralnej części parceli - podwórze, po prawej stronie budynek gospodarczy z kuchnią.
(Źródło: Monarchia Piastów. 1038-1399, Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. II, red. Marek Derwich, Warszawa-Wrocław 2003, s. 140)Ryc.2 Schemat zabudowy działki w Warszawie w XV wieku (parter). Rysował Amicus na podstawie ryciny w: Wojciech Kalinowski, Eugeniusz Krygier, Mieszkanie [w:] Historia Kultury Materialnej Polski w zarysie. Od XVI do połowy XVII w, t. III, red. Antonina Kleckowa, Danuta Molenda, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1978, s. 229, ryc. 97.Ryc.3 Rekonstrukcja architektoniczna planu kamienicy w Warszawie (1 połowa XV w.)
(Źródło: Anna Rutkowska-Płachcińska, Mieszkanie, higiena, [w:] Historia Kultury Materialnej Polski w zarysie (od XIII do XV wieku), t. II, red. Anna Rutkowska-Płachcińska, Wrocław 1978, s. 328, ryc. 252a)


Źródło:
 • Anna Rutkowska-Płachcińska, Mieszkanie, higiena, [w:] Historia Kultury Materialnej Polski w zarysie (od XIII do XV wieku), t. II, red. Anna Rutkowska-Płachcińska, Wrocław 1978, s. 312-357,
 • Andrzej Sołtan, Kamienica Bornbachowska, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2006,
 • Aleksander Gieysztor, Warszawa gotycka [w:] Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe, red. Irena Orlewiczowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 64-80.

Mapa bloga


Ostatnia aktualizacja: 29.06.2012.


W trakcie opracowania ...

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku. W roli Jana Długosza wcielił się aktor Cezary Ilczyna


Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012.


INSCENIZACJA bitwy pod Grunwaldem 2011 (w całości), Niezależna Lubawska Telewizja internetowa

(Źródło: www.youtube.com. Czas trwania: 1:02:09)

Położenie Grunwaldu na mapie Polski
Ryc.1 Położenie miejscowości Grunwald na mapie Polski (opracował Amicus).

piątek, 22 czerwca 2012

O śmierci księcia mazowieckiego Siemowita I i o uprowadzeniu jego syna Konrada do niewoli litewskiej - 23 VI 1262 rok, Jazdów


Ostatnia aktualizacja: 14.01.2013.23 czerwca 1262 roku
DWÓR KSIĄŻĘCY W JAZDOWIE
Tego dnia przebywa w nim około 47 letni książę Siemowit wraz ze swoim 13 lub 14 letnim synem Konradem.

(Źródło zdjęcia: kadr z filmu Dawno temu w Iłży, reż. Michał Drzewiecki, 2010)


Wizerunek księcia Siemowita.


Wizerunek Siemowita według Jana Matejki
Ryc.1 Wizerunek księcia mazowieckiego Siemowita I na podstawie pieczęci według Jana Matejki.
(Źródło: http://pl.wikipedia.org)

Pieczęć piesza Siemowita I (1255-1262)
Ryc.2 Pieczęć piesza księcia Siemowita I, używana w latach 1255-1262.
(Źródło: http://pl.wikipedia.org)


Przebieg wydarzeń tego dnia według źródeł pisanych.


Według Kroniki wielkopolskiej:

"W roku Pańskim 1262, 22 czerwca, Rusini z Litwinami przybywszy chyłkiem na ziemię czerską na Mazowszu, zupełnie spustoszyli ją ogniem i mieczem. Tam wszedłszy niespodziewanie do pewnej wioski zwanej Jazdów, zastali książąt mazowieckich, Siemowita z jego synem Konradem. Pojmawszy ich obeszli się z nimi haniebnie. Swarno zaś, syn siostry Daniela, króla Rusi, własnoręcznie uciął głowę wspomnianemu księciu Siemowitowi, w takich okolicznościach pojmanemu, a jego syna Konrada uprowadził ze sobą jako jeńca. (...)."[1].

Natomiast kanonik krakowski Jan Długosz w swoim dziele Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, po prawie 200 latach od tego wydarzenia, napisał:

"Zjednoczeni Rusini i Litwini, sprzymierzeni już umowami i związkami, z całą potęgą i wojskiem obydwu narodów wkraczają zbrojnie na ziemie Mazowsza, cicho i ukradkiem przez lasy i zarośla, aby nie przeczuwającego niczego tym łatwiej zmylić i pobić. Napadłszy też nocą w wigilię św. Jana Chrzciciela na księcia Mazowsza Siemowita, syna Konrada, który przebywał wówczas w swojej wsi i dworze Jazowsku, czyli Jazdowie albo Jazdenie, chwytają go zanim można go było powiadomić o ich zbrojnym najeździe i biorą do niewoli tak samego księcia Siemowita, jak i jego syna Konrada i towarzyszących rycerzy i rozgrabiają całe mienie książęce. Tak wielką zaś wtedy Rusini okazali nienawiść do Polaków, że srożyli się nawet względem powiązanych i poddających się. Książę bowiem ruski Swamir albo Swarno, siostrzeniec króla Rusi Daniela, okazawszy wobec księcia Mazowsza Siemowita pochwyconego i związanego (przypadł bowiem w udziale Rusinom) (...), ściął go bezlitośnie. O taką samą śmierć (...) byłby przyprawił jego syna Konrada, gdyby się ten nie był dostał w udziale księciu Mendogowi i Litwinom, którzy go zachowali. (...). Panowie i rycerze mazowieccy ocknęli się pod wpływem losu swoich książąt i złupienia swej ziemi przez nieprzyjaciół - dla którego dokonania rozbiegli się Rusini i Litwini opuściwszy Jazowsko - oraz pod wpływem nowego i przykrego położenia. (...)."[2]


Przebieg wydarzeń według badań historycznych.


Dowództwo nad oddziałem Litwinów i Rusinów sprawował Ostafij Konstantynowicz. Był on prawdopodobnie zbiegłym księciem z Riazania (z rodu Rurykowiczów), i to on własnoręcznie ściął głowę księciu Siemowitowi I, a nie Swarno. Ponadto ten ostatni był synem księcia halickiego Daniela, a nie siostrzeńcem, jak zapisano w Kronice wielkopolskiej i w Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Wątpliwy jest także jego udział w tym najeździe.

Nie jest znana do końca przyczyna zwycięstwa wojsk litewskich. Czy załoga i obwarowania Jazdowa nie wytrzymały przewagi najeźdźców, czy dostali się do środka za sprawą zdrady zaufanego współpracownika księcia - Goszcza, jak napisano w Katalogu biskupów krakowskich. Mógł być on np. kapelanem księcia, bo urząd sekretarza u książąt mazowieckich wówczas nie istniał.

W dniu tego wydarzenia, książę mazowiecki Siemowit I miał ok. 47 lat, zaś jego syn Konrad - 13 lub 14 lat.Przyczyny najazdu wojsk litewskich na Mazowsze.


W trakcie opracowania ...


Konsekwencje tego wydarzenia.


W trakcie opracowania ...


Miejsce w Warszawie, upamiętniające wydarzenia z 23 VI 1262 rokuRyc.3 Kolumna z orłem i datą "1262". Północno-zachodnia część Łazienek Królewskich. Miejsce, gdzie znajdował się prawdopodobnie gród Jazdów. (Fot. Amicus)


Przypisy:
[1] Kronika wielkopolska, przekład Kazimierz Abgarowicz, Universitas, Kraków 2010, rozdział 138, s. 191
[2] Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekład Julia Mrukówna, ks. VIII, 1241-1299, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 171-172

Źródło:
 • Ewa Suchodolska, Dzieje polityczne (połowa XIII - połowa XIV w.) [w:] Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 177-212,
 • Jerzy Wyrozumski, Dzieje Polski Piastowskiej (VII w. 1370), Wielka Historia Polski, t. II, FOGRA Oficyna Wydawnicza, Kraków 1999.

poniedziałek, 18 czerwca 2012

"Średniowieczna uliczka hanzeatycka" - rekonstrukcja uliczki Gdańska z przełomu XIV i XV wieku z warsztatami, kramami, łaźnią oraz z jego hałasem i zapachami, a także z postaciami zrekonstruowanymi na podstawie szkieletów, odkrytych podczas badań archeologicznych


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Dawno temu w Gdańsku, StefczykTV. O wystawie w spichlerzu "Błękitny baranek". Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew". Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

(Źródło: www.youtube.com, www.blekitnylew.pl)

Położenie Gdańska na mapie Polski
Ryc.1 Położenie miejscowości Gdańsk na mapie Polski (opracował Amicus).

Kreskostoria Polski: Gdzie jest krzyż? - zwiastun


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Kreskostoria Polski: Gdzie jest krzyż?, reż. Bartek Kędzierski, Studio Animacji Xantus

(Źródło: www.youtube.com, www.kineskop.com.pl, www.kreskostoria.pl)

Animowana Historia Polski, Tomasz Bagiński


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Animowana Historia Polski, twórca Tomasz Bagiński na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wystawę EXPO 2010 (Szanghaj, Chiny).

(Źródło: www.youtube.com)

Zwiastun filmu dokumentalnego "Trzcinica - Karpacka Troja


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Zwiastun filmu dokumentalnego Trzcinica - Karpacka Troja, reż. Zdzisław Cozac, Media Promocja.

(Źródło: www.youtube.com)

Wersja tekstowa dla niesłyszących do filmu Trzcinica - Karpacka Troja:
Na początku filmu męski głos narratora: Odkryj legendę. Dotknij przeszłości. Poznaj pradzieje Polski. Trzcinica - Karpacka Troja. Po tych słowach, aż do końca filmu muzyka.

Video clip do utworu "Jomsborg", Percival


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Video clip do utworu Jomsborg zespołu Percival. Zrealizowany przez Macieja Twardowskiego na zlecenie www.walhalla.com.pl.

(Źródło: www.youtube.com).

Informacja dla niesłyszących: utwór nie zawiera tekstu, śpiewanie "melodyjne", muzyka.

Nierówne szanse, Robert Bagrit


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Nierówne szanse, reż. Robert Bagrit, XIII wiek.

(Źródło: www.youtube.com)

Informacja dla niesłyszących: brak dialogów, w tle fragmenty muzyki dawnej i ścieżki dźwiękowe z filmów.

Zupa, Drużyna Łucznicza Drabów Pieszych z Pruszkowa


Ostatnia aktualizacja: 18.06.2012.Zupa, reż. Michał Dominik Kostrzewa, Drużyna Łucznicza Drabów Pieszych z Pruszkowa, 1 poł. XV w. (wojna stuletnia).

(Źródło: www.youtube.com)

Informacja dla niesłyszących: w trakcie opracowania wersji tekstowej rozmowy.