KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

piątek, 1 sierpnia 2014

Nazewnictwo poszczególnych elementów zbroi i hełmu

Ostatnia aktualizacja: 4.08.2014.


PEŁNA ZBROJA PŁYTOWA (XV WIEK)

Ryc.1 Pełna zbroja płytowa: 1) hełm (tu przyłbica); 2) dzwon hełmu; 3) zasłona; 4) szpara wzrokowa; 5) nakarczek; 6) obojczyk; 7) naramiennik; 8) tarczka opachowa; 9) napierśnik; 10) fartuch; 11) naplecznik; 12) naręczak; 13) opacha; 14) nałokcica; 15) zarękawie; 16) rękawica; 17) ochrona nogi; 18) taszka; 19) nabiodrek; 20) nakolanek; 21) nagolenica; 22) trzewik.

(Źródło: Andrzej Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 103)

HEŁMY WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

Ryc.2 Hełm (szyszak): 1) szysz; 2) dzwon; 3) nosek; 4) czepiec (kołnierz).
(Źródło: tablica informacyjna w Warszawskim Parku Archeologicznym)

Ryc.3 Hełm (szyszak): 1) pióropusz; 2) tulejka; 3) obręcz; 4) czepiec (kołnierz); 5) dzwon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz