KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

KRONIKI, KODEKSY, METRYKI KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO


Ostatnia aktualizacja: 13.03.2012


Elektroniczne wydanie metryki Janusza I Starszego z lat 1414-1425. Zawiera:
  • skany mikrofilmu księgi MK3,
  • regesty w języku polskim,
  • indeks osób i miejscowości.
(Źródło: http://agad.gov.pl/MK_3/MM3.html)

Kodeks Dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego (wydanie z 1863 roku - zawiera dokumenty od 1196 do 1506 roku; treść dokumentów po łacinie, zaś nagłówki w języku polskim).
(Źródło: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/)

Kronika Janka z Czarnkowa - XIV wiek (wydanie z 1907 roku).
Kronika Jana z Czarnkowa (wydanie z 1905 roku).

Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich Ksiąg Dwanaście - XV wiek (wydanie z lat 1867-1870):
Księgi: I, II, III, IV (do roku 1139),
Księgi: V, VI, VII, VIII (lata 1140-1299),
Księgi: IX, X (lata 1300-1409),
Księgi: XI, XII (lata 1410-1444),
Księgi: XII (lata 1445-1480).
(Źródło: www.polona.pl/dlibra)

Kronika Marcina Bielskiego - XVI wiek (wydanie z roku 1830):
Część I
Część II
Część III
Część IV
Część V
Część VI