KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

DEPESZE PAP (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE)


Ostatnia aktualizacja: 19.09.2013.


2013, 2012, 2011.


2013


17.09.2013 Średniowieczne znaleziska w Bydgoszczy-Fordonie


Kilkadziesiąt grobów i relikty obszernego domostwa z XII-XIII wieku przebadali archeolodzy w dawnym Wyszogrodzie (obecnie Bydgoszcz-Fordon) – poinformował PAP kierownik wykopalisk, dr Jacek Bojarski.

www.naukawpolsce.pap.pl

12.09.2013 Sześć średniowiecznych przepraw mostowych odkryto na Mazurach


Aż sześć nieznanych przepraw mostowych z okresu średniowiecza wraz z doskonale zachowanymi elementami konstrukcyjnymi odkryli w jeziorach Pojezierza Iławskiego archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

www.naukawpolsce.pap.pl

7.09.2013 W Wyszogrodzie będą wielkie wykopaliska archeologiczne


W Wyszogrodzie i na dawnym trakcie w kierunku obecnej wsi Drwały (Mazowieckie) planowane są prace archeologiczne, których celem jest m.in. odsłonięcie i udostępnienie zwiedzającym historycznych miejsc, w tym związanych ze wczesnym osadnictwem na tym terenie.

www.naukawpolsce.pap.pl

3.09.2013 Spektakularne groby z początku średniowiecza odkryto w Burdągu


Bogato wyposażone pochówki znaleźli archeolodzy w czasie wykopalisk w Burdągu w woj. warmińsko-mazurskim. Tylko w jednym z nich znajdowały się m.in. srebrny napierśnik, pieczołowicie zdobione elementy pasa, kolia szklanych paciorków, srebrne fibule.

www.naukawpolsce.pap.pl

25.08.2013 W Przemyślu odkryto fragmenty wczesnośredniowiecznego cmentarzyska


Dwa groby szkieletowe pochodzące w okresu wczesnego średniowiecza odkryto w Przemyślu (Podkarpackie) podczas prac związanych z przebudową sieci gazowej. Ich powstanie datuje się na XI-XII wiek.

www.naukawpolsce.pap.pl

18.07.2013 Rozpoczęły się wykopaliska na grodzisku w Surażu


13 lipca rozpoczęły się badania wykopaliskowe na jednym z najważniejszych wczesnośredniowiecznych grodzisk Podlasia – Surażu. Celem prac jest odpowiedź na pytanie, czy znajdujące się na brzegu Narwi potężne wały stanowią pozostałość grodu z XI-XII w., czy też jest to relikt średniowiecznego litewskiego zamku - poinformował PAP Dariusz Krasnodębskiego, kierownik projektu z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z Warszawy.

www.naukawpolsce.pap.pl

20.05.2013 O początkach życia miejskiego w Polsce


Kiedy na terenach Polski rozkwitły miasta? Czy stało się do dopiero wraz z niemiecką kolonizacją w XIII wieku, czy też Piastowie rozwinęli tego typu ośrodki już kilkaset lat wcześniej? Prof. Zbyszko Górczak z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prezentuje współczesne stanowisko polskiej historiografii.

www.naukawpolsce.pap.pl

17.05.2013 Odkryto ślady najstarszej zabudowy średniowiecznego Będargowa


Relikty zagadkowej konstrukcji z okresu średniowiecza i naczynia importowane ze Skandynawii odkryli archeolodzy w Będargowie (woj. zachodniopomorskie). To pierwsze tego typu odkrycia na terenie zachodniopomorskiej wsi – poinformował PAP Marcin Dziewanowski, kierownik prac badawczych.

www.naukawpolsce.pap.pl

17.03.2013 Powstaje film dokumentalny o wczesnośredniowiecznym Wolinie


„Miasto zatopionych bogów” – to tytuł kolejnego filmu Zdzisława Cozaca z autorskiego cyklu „Tajemnice początków Polski”, realizowanego dla TVP Historia. Tym razem widzowie poznają dzieje wczesnośredniowiecznego Wolina, największego portu Słowian nad Bałtykiem i jednego z większych miast ówczesnej Europy wschodniej.

www.naukawpolsce.pap.pl

12.03.2013 W Senacie otwarto wystawę "Polska około roku 1000. Gniezno pierwszą stolicą"


Od 6 do 20 marca w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej gości wystawa przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (MPPP).

www.naukawpolsce.pap.pl

26.02.2013 Naukowcy o odkryciach w najstarszej polskiej szkole


Odkrycia dokonane podczas remontu Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, najstarszej polskiej szkoły, wskazują, że istniejąca tam w średniowieczu kolegiata była jedną z najwcześniejszych budowli gotyckich na terenie Polski.

www.naukawpolsce.pap.pl

19.02.2013 Nowe odkrycia archeologów w pruskim centrum kultowym sprzed tysiąca lat


Dużym sukcesem zakończył się kolejny sezon badawczy na grodzisku w Poganowie (woj. warmińsko-mazurskie). W czasie badań wczesnośredniowiecznego pruskiego kompleksu osadniczego archeolodzy z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie odkryli unikatową antropomorficzną rzeźbę kamienną.

www.naukawpolsce.pap.pl

3.02.2013 Grodzisko w Żmijowiskach ujawnia kolejne tajemnice


Zespół osadniczy w Żmijowiskach (woj. lubelskie) zajmował o wiele większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy poznali też miejsca, gdzie pod ziemią mogą kryć się relikty wczesnośredniowiecznych obiektów – wykazały najnowsze badania nieinwazyjne przeprowadzone w obrębie stanowiska.

www.naukawpolsce.pap.pl

28.01.2013 Przodkowie Słowian mogli być w Europie 4 tys. lat temu


Wbrew opinii części archeologów, Słowianie nie musieli zasiedlić Europy dopiero we wczesnym średniowieczu. Niektórzy przodkowie Słowian mogli mieszkać w Europie już 3- 4 tys. lat temu - sądzą naukowcy z Bydgoszczy, którzy badają zróżnicowanie DNA Słowian.

www.naukawpolsce.pap.pl

23.01.2013 Uczeni z Holandii i Polski określili kolor oczu i włosów historycznych postaci


Tajemnicza kobieta, pochowana w opactwie w Tyńcu w XII w., była najprawdopodobniej dość ciemną blondynką o brązowych oczach - dowiodły tego badania polsko-holenderskie, w których wykorzystano metodę z kryminalistyki.

www.naukawpolsce.pap.pl

16.01.2013 Interdyscyplinarne badania w Ostrowite


Badania magnetometryczne, elektroporowe, geochemiczne, prospekcja z wykorzystaniem latawca i bezzałogowego drona – to tylko niektóre z metod wykorzystanych podczas ubiegłorocznych badań w Ostrowite (woj. pomorskie), w rejonie odkrytego w 2011 roku grodziska z okresu wczesnego średniowiecza.

www.naukawpolsce.pap.pl

9.01.2013 Archeolodzy zastosowali LiDAR w północno-wschodniej Polsce


Skupiska kopców kamienno-ziemnych – najprawdopodobniej kurhanów i fragmenty wczesnośredniowiecznych wałów i kopców strażniczych zlokalizowali na Suwalszczyźnie archeolodzy z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA).

www.naukawpolsce.pap.pl