KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

czwartek, 17 stycznia 2013

DEPESZE PAP (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE): 2012 rok.


Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012.


2012, 2011.


Podsumowanie: 2012 r.


18.12.2012 Odkrycie krzyżackiej warowni z XIII wieku w Elblągu


Wyniki badań drewnianych konstrukcji, które odkryto podczas wykopalisk archeologicznych w Elblągu, potwierdziły, że są to pozostałości po krzyżackiej warowni z XIII wieku – poinformowało w poniedziałek elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

www.naukawpolsce.pap.pl

16.12.2012 Kolejne kurhany odkryto w Chodliku


Kolejne kurhany odkryli w rejonie Chodlika (woj. lubelskie) archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pod kierownictwem Łukasza Miechowicza. Naukowcy przebadali także wykopaliskowo jeden z nasypów, w którym odkryli spalone szczątki mężczyzny złożone wraz z koniem.

www.naukawpolsce.pap.pl

6.12.2012 Gród na Ostrowie Lednickim przebadano przy pomocy metod geofizycznych


Szeroko zakrojone badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznego założenia grodowego na Ostrowie Lednickim (woj. wielkopolskie), jednego z ważniejszych ośrodków we wczesnych etapach formowania się polskiej państwowości, przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu naukowego.

www.naukawpolsce.pap.pl

1.12.2012 Wystawa średniowiecznych zabytków z grodziska w Czermnie


1,5 tys. przedmiotów - biżuterii, broni, narzędzi - odkrytych w Czermnie (Lubelskie), gdzie prawdopodobnie znajdował się główny ośrodek dawnych Grodów Czerwieńskich, można będzie oglądać od czwartku na wystawie w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim.

www.naukawpolsce.pap.pl

28.11.2012 Znaleziono nagrobki uczestników wypraw krzyżowych


Osiem nagrobków rycerzy sandomierskich, którzy uczestniczyli w wyprawach zbrojny do Ziemi Świętej zidentyfikowano w kościołach w Wąchocku, Sandomierzu i Radomiu.

www.naukawpolsce.pap.pl

19.11.2012 Grodzisko Żmijowiska / Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2012


Żmijowiska w okolicy Kazimierza nad Wisłą, to chyba jedyne takie miejsce w kraju, gdzie każdy może poczuć się prawdziwym archeologiem - dorosły pasjonat tej dziedziny, student, uczeń, nawet dziecko. Grodzisko, na którym od lat prowadzone są badania wykopaliskowe, zostało udostępnione każdemu, kto tu dotrze.

www.naukawpolsce.pap.pl

18.10.2012 Znalezisko archeologiczne z początków Elbląga


Do 20 listopada znane będą wyniki badań drewnianych konstrukcji, odnalezionych przez archeologów w Elblągu, które mogą być pozostałością po warowni wzniesionej w XIII wieku przez Krzyżaków - poinformowało we wtorek elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

www.naukawpolsce.pap.pl

13.09.2012 Pradziejowe cmentarzysko odkryto w Burdągu


Kilkadziesiąt grobów ciałopalnych z VI-VII wieku odkryli archeolodzy w czasie sierpniowych wykopalisk w Burdągu na terenie Nadleśnictwa Jedwabno na Mazurach.

www.naukawpolsce.pap.pl

5.09.2012 W Jezioraku odkryto relikty wczesnośredniowiecznego mostu


Pozostałości mostu sprzed prawie 800 lat na jeziorze Jeziorak koło Iławy, prowadzącego z wyspy Wielka Żuława na ląd stały w kierunku północnym, znaleźli archeolodzy.

www.naukawpolsce.pap.pl

3.09.2012 W Przemyślu odkryto cztery groby szkieletowe z XI-XIII wieku


Cztery groby szkieletowe datowane na XI-XIII wiek, a w jednym z nich dwie zausznice malinowate, odkryto w Przemyślu (Podkarpackie) podczas prac prowadzonych na zapleczu zabytkowych kamienic przy ul. Dworskiego. Według konserwatorów zabytków jest to ważne odkrycie.

www.naukawpolsce.pap.pl

29.08.2012 Odnalezione w Przemyślu fragmenty budowli z XIII w. to cerkiew Wołodara


Szczegółowe badania archeologiczne potwierdziły, że pozostałości po budowli z pierwszej połowy XIII wieku, odnalezione na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu (Podkarpackie), to tzw. cerkiew Wołodara.

www.naukawpolsce.pap.pl

6.08.2012 Nowe ustalenia w sprawie grodziska w Borkowie


Pierwszy w historii archeologiczny rekonesans lotniczy nad wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Borkowie koło Inowrocławia ujawnił struktury nieznane wcześniej archeologom.

www.naukawpolsce.pap.pl

6.08.2012 Botanik z UJ odnotowała florę dawnych zamczysk w południowej Polsce


Ponad pół tysiąca gatunków roślin na terenie pradziejowych i średniowiecznych obiektów obronnych odnotowała doktorantka botaniki z Uniwersytetu Jagiellońskiego Donata Suder. Prace badawcze trwały ponad sześć lat i były prowadzone w południowej Polsce.

www.naukawpolsce.pap.pl

24.07.2012 Wczesnośredniowieczne groby odkryto na poznańskiej Śródce


Kilkanaście wczesnośredniowiecznych grobów odkryli archeolodzy podczas prac poprzedzających budowę domu wielorodzinnego w rejonie ronda Śródka w Poznaniu – poinformował PAP Paweł Pawlak z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej kierowanej przez Henryka Klundera.

www.naukawpolsce.pap.pl

15.07.2012 Prace archeologiczne na kaliskim osiedlu Stare Miasto


Fragmenty chałupy mieszkalnej o konstrukcji zrębowej z końca XI wieku i wiele przedmiotów codziennego użytku z tego okresu odkryli archeolodzy podczas badań, które trwają na kaliskim osiedlu Stare Miasto.

www.naukawpolsce.pap.pl

10.07.2012 Archeolodzy odkryli pozostałości sztucznej wyspy


Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli na jeziorze Paklicko Wielkie koło Nowego Dworku (Lubuskie) pozostałości sztucznej wyspy z okresu wczesnego średniowiecza - poinformował PAP lubuska konserwator zabytków Barbara Bielinis-Kopeć.

www.naukawpolsce.pap.pl

4.07.2012 Fragmenty budowli z XIII wieku odnaleziono w Przemyślu


Pozostałości po budowli z pierwszej połowy XIII wieku odnaleziono na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. (Podkarpackie). Konserwatorzy nie wykluczają, że jest to tzw. cerkiew Wołodara lub jeszcze wcześniejsza budowla, później przekształcona w cerkiew.

www.naukawpolsce.pap.pl

21.06.2012 Posąg i ustnik od instrumentu z XI w. odkryto w Wolinie


Pochodzące z XI w. drewniany posąg bóstwa i wykonany z poroża prawdopodobnie ustnik od instrumentu odnaleziono podczas badań archeologicznych w Wolinie (Zachodniopomorskie). Archeolodzy uważają, że znaleziska wiązać można z kulturą duchową ówczesnych Słowian.

www.naukawpolsce.pap.pl

4.06.2012 Wkrótce otwarcie nowego rezerwatu archeologicznego w Poznaniu


„Genius loci – przekrój poznania” to oficjalna nazwa rezerwatu archeologicznego, który zostanie otwarty 29 czerwca na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – zapowiedziała prof. Marzena Szmyt, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w czasie piątkowej konferencji prasowej.

www.naukawpolsce.pap.pl

30.05.2012 W Biskupinie powstają nowe budowle


Na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie powstaje rekonstrukcja wczesnopiastowskiej wioski.

www.naukawpolsce.pap.pl

28.05.2012 W Poznaniu odbyła się próba rozwikłania zagadki imienia Mieszka I


Ośmioro mediewistów, archeologów, historyków i filologów wzięło udział 25 maja w debacie na temat pochodzenia imienia pierwszego władcy Polski – Mieszka I. Spotkanie zorganizowały wspólnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

www.naukawpolsce.pap.pl

23.05.2012 Jubileusz odkrycia szachów sandomierskich


Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przygotowało w dniach 24-26 maja bogaty program z okazji 50. rocznicy odkrycia niezwykłych zabytków – figur szachowych z XII wieku, znalezionych podczas badań wykopaliskowych na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu.

www.naukawpolsce.pap.pl

11.05.2012 "Dziesięciolecie badań Radzimia" - wystawa w Murowanej Goślinie


Podsumowanie dekady badań archeologicznych nieistniejącej dziś wsi Radzim oraz średniowiecznego grodu kasztelańskiego na pobliskiej wyspie warciańskiej w Wielkopolsce można obejrzeć na ekspozycji w Murowanej Goślinie zorganizowanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

www.naukawpolsce.pap.pl

10.05.2012 Unikatowe średniowieczne szachy z Sandomierza w Poznaniu


Niemal pełen komplet figur szachowych pochodzących z XII wieku jest prezentowany na wystawie czasowej "Magia gry - sztuka rywalizacji" w poznańskim Muzeum Archeologicznym. To jedno z najbardziej spektakularnych europejskich znalezisk średniowiecznej historii królewskiej można podziwiać jeszcze tylko do 21 maja.

www.naukawpolsce.pap.pl

19.04.2012 Średniowieczne cmentarzysko na budowie obwodnicy Jędrzejowa.


Wczesnośredniowieczne cmentarzysko odkryto podczas budowy drogi dojazdowej do obwodnicy Jędrzejowa (Świętokrzyskie). Archeolodzy znaleźli 50 grobów datowanych wstępnie na XI-XII wiek.

www.naukawpolsce.pap.pl

10.04.2012 Średniowieczny skarb na wystawie z Muzeum Śląskim.


Ekspozycję "Skarb z Głogowa" prezentującą wybrane monety z wielkiego skarbu liczącego ponad 20 tys. numizmatów, odkrytego w październiku 1987 roku, można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach do 10 czerwca.

www.naukawpolsce.pap.pl

1.03.2012 Nowe ustalenia archeologów na temat słowiańskiej obrzędowości pogrzebowej.


Wczesnośredniowieczny pochówek wraz z całym spalonym koniem oraz brązowymi elementami uprzęży końskiej odkryli archeolodzy w czasie badań cmentarzyska kurhanowego w Chodliku (woj. lubelskie) – poinformował PAP Łukasz Miechowicz, kierownik badań archeologicznych.

www.naukawpolsce.pap.pl

28.02.2012 Milion złotych na zbadanie przedpaństwowych społeczności Polski


Szeroko zakrojonemu i interdyscyplinarnemu projektowi badawczemu "Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły", kierowanemu przez prof. Aleksandra Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Nauki przyznało grant badawczy w wysokości 1 ml 86 tys. zł. w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców.

www.naukawpolsce.pap.pl

23.01.2012 Wczesnośredniowieczne zabytki odkryto w Wolinie.


Fragment palisady, drewniane elementy będące prawdopodobnie zabudowaniami gospodarczymi oraz szydła i przekłuwacze, które świadczą o pracy rzemieślniczej, to niektóre ze znalezisk archeologów pracujących w Wolinie. Zabytki wstępnie datowane są na XI-XII wiek.

www.naukawpolsce.pap.pl

12.01.2012 Powstaje film popularnonaukowy na temat historii Ostrowa Lednickiego.


"Wyspa Władców" to tytuł filmu dokumentalnego prezentującego wczesnośredniowieczne losy Ostrowa Lednickiego - ośrodka władzy państwa piastowskiego oraz jednego z pierwszych chrześcijańskich centrów monarchii. Premiera produkcji przewidziana jest na wrzesień tego roku w TVP HISTORIA. Film "Wyspa władców" powstaje dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

www.naukawpolsce.pap.pl