KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

O MNIE

Ostatnia aktualizacja: 2.11.2012.


Kilka słów o mnie w telegraficznym skrócie.

Imię:

  • Amicus.

Zainteresowania:

  • archeologia i historia Polski (okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów, średniowiecze).

Kilka słów o zdjęciu profilowym.

Ryc.1 Wizerunek syrenki. Rysunek wykonany przeze mnie, na podstawie jednego z najstarszych odcisków pieczęci rady miasta Warszawy, zachowanego przy dokumencie z 1402 roku.
(Źródło: Stefan K. Kuczyński, Pod znakiem Syreny, [w:] Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe, Warszawa 1981, s. 51).