KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

wtorek, 22 maja 2012

Bibliografia do kalendarium

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012.


Miesiąc: lipiec.


  • [1]Krzysztof Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Wielka historia Polski, t.III, red. Stanisław Grodzki, Jerzy Wyrozumski, Marian Zgórniak, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 1999, s. 286, ryc. 210
  • [2]Z łaciny tłumaczył Tadeusz Brzostowski; Józef Kazimierski, Ryszard Kołodziejczyk, Dzieje Mazowsza i Warszawy, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, s. 22