KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

wtorek, 16 kwietnia 2013

DEPESZA PAP: Badania teledetekcyjne zamku w Iłży
Badania teledetekcyjne zamku w Iłży


Trwają prace nad wykonaniem trójwymiarowego obrazu XIV–wiecznego zamku biskupów krakowskich w Iłży (woj. mazowieckie) – poinformował w komunikacie prasowym inicjator projektu dr Rafał Zapłata z Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

www.naukawpolsce.pap.pl


Dodatkowe informacje:


Ryc.1 Zamek biskupów krakowskich w Iłży. Fot. Marek i Ewa Wojciechowscy. Licencja: Creative Commons BY-SA 3.0.
(Źródło: http://commons.wikimedia.org)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz