KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

piątek, 26 kwietnia 2013

Wyniki badań archeologicznych z lat 2004-2007 (dziedziniec Pałacu pod Blachą, Zamek Królewski w Warszawie)

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013.Ryc.1 Pałac pod Blachą (Zamek Królewski w Warszawie). Fot. Amicus.

Powyższe zdjęcie (Ryc.1) przedstawia obecny stan dziedzińca i Pałacu pod Blachą, a raczej tak wyglądał 15 lutego 2013 roku, gdy je robiłem.

Ale jeszcze kilka lat temu miejsce to było ...

... wielkim placem budowy, co upamiętnił na zdjęciu Krzysztof Ismonowicz (Filosss). Zdjęcie poniżej (Ryc.2).


Ryc.2 Rozpoczęcie prac budowlanych na dziedzińcu Pałacu pod Blachą. Rok 2007. Fot. Krzysztof Ismonowicz (Filosss). Źródło: www.filosss.fotolog.pl.

Prace budowlane rozpoczęto tu w 2007 roku. Jednak zostały one poprzedzone badaniami ratunkowymi, przeprowadzonymi przez archeologów, w latach 2004-2007. Co tam odkryto? Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi, ponieważ wszystko zostało szczegółowo opisane w czasopiśmie "Kronika Zamkowa" nr 1-2 /53-54/2007.


Ryc.3 Okładka czasopisma "Kronika Zamkowa" nr 1-2 /53-54/2007.

Wspomnę tylko, że do najciekawszych odkryć, jakich tam dokonano, należą relikty wału skrzyniowego (datowane na lata 1351-1353) i fragment muru ceglanego (2 połowa XIV wieku). Ich sensacyjne położenie sprawiło, że naukowcy zmuszeni są do całkowitego zweryfikowania dotychczasowych hipotez odnośnie zasięgu, położenia i datowania obwarowań grodu książęcego z tego okresu. Z przedmiotów chciałbym zwrócić uwagę między innymi na bierkę (wieża) do gry w szachy, wykonana przez miejscowego rzemieślnika na wzór szachów arabskich, elementy uzbrojenia - pancerza (brygantyny), fragment syryjsko-frańkońskiego pucharka powstałego w latach 1260-1290. Ten ostatni przedmiot wiązany jest z rycerzami biorącymi udział w wyprawach krzyżowych lub z pielgrzymami, którzy byli w Ziemi Świętej. Natomiast z pośród wielu egzemplarzy grotów strzał i bełtów, wyróżnia się tylko jeden. Ze względu na jego duże rozmiary, uważa się, że był to grot bełtu od kuszy wałowej. To tak w skrócie.


Ryc.4 Przybliżona lokalizacja obiektów: 1) Fragment muru ceglanego (2 połowa XIV wieku), 2) Relikt wału skrzyniowego (1351-1353). Fot. Amicus.

Jeśli ktoś z Was chciałby przeczytać więcej o odkryciach archeologicznych, zapoznać się z historią grodu i zamku książęcego w świetle nowych badań, to Muzeum Historii Polski, w ramach projektu Mazowieckie Czasopisma Humanistyczne, udostępniło w formie załączników PDF tylko treść artykułów na stronie: "Kronika Zamkowa", nr 1-2 /53-54/2007. Natomiast nie opublikowano zdjęć i map.

Dostępne są następujące artykuły:
  • Jerzy Garus, Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie. Nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie,
  • Michał Sekuła, Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej odkryte na dziedzińcu pałacu Pod Blachą,
  • Rafał Mroczek, Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą,
  • Tomasz Ważny, Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego,
  • Michał Auch, Maciej Trzeciecki, Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu Pod Blachą,
  • Anna Gręzak, Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych,
  • Monika Badura, Małgorzata Latałowa, Szczątki roślinne ze średniowiecznych konstrukcji wałowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie (pałac Pod Blachą),
  • Ewa Suchodolska, Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie,
  • Robert Kunkel, Typologia średniowiecznych zamków książęcych i możnowładczych na Mazowszu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz