KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

środa, 4 grudnia 2013

Nowe spojrzenie na dzieje grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce centralnej dzięki nieinwazyjnym badaniom archeologicznym

Nowe informacje na temat grodzisk wczesnośredniowiecznych w centralnej Polsce


Nieinwazyjne badania archeologiczne sześciu grodzisk wczesnośredniowiecznych przyniosły zaskakujące rezultaty, mimo że wszystkie były wcześniej przedmiotem wykopalisk – poinformował dr Jerzy Sikora z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

www.naukawpolsce.pap.pl


PS. Wyniki badań archeologicznych przedstawiono na stronie http://snap.uni.lodz.pl/grody/.


Ryc.1 Zrzut strony http://snap.uni.lodz.pl/grody/.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz