KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

środa, 12 marca 2014

Wygon miejski mieszkańców Nowego Miasta Warszawy (XV wiek)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2014


W 1476 roku książę Bolesław V mazowiecki nadał mieszkańcom Nowego Miasta Warszawy ziemie na pastwisko dla bydła (Wygon miejski).1

Granice tego pastwiska biegły:

  • od zachodu wzdłuż dzisiejszej ulicy Pokornej,
  • granicę wschodnią stanowiła obecna ulica Zakroczymska,
  • południową - ulica Konwiktorska,
  • północną zaś była rzeczka Bełcząca; wyznaczała ona także granicę gruntów; poza nią rozciągały się już ziemie należące do wsi Polików.2

Ryc.1 Granice Wygonu miejskiego pod koniec XVI wieku. Na mapie zaznaczyłem je czerwoną linią. Fragment mapy opracowanej przez Wandę Szaniawską przy udziale Józefa Humnickiego.
(Źródło: Warszawa, mapa opracowana przez Wandę Szaniawską przy udziale Józefa Humnickiego [w:] Miasta wojewódzkie Mazowsza u schyłku XVI wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973. Jest to załącznik do Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w., red. Władysław Pałucki, Warszawa 1973)

Wygon miejski ok. 1526 roku

Ryc.2 Położenie Wygonu miejskiego ok. 1526 roku. Jego granice zaznaczyłem czerwoną linią. Fragment mapy opracowanej przez Wandę Szaniawską.
(Źródło: Wanda Szaniawska, Rozwój przestrzenny w latach 1339-1526 [w:] Warszawa. Jej dzieje i kultura, red. Aleksander Gieysztor, Janusz Durko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980, ryc.17, s. 28)

Innymi słowy na miejscu XV-wiecznego Wygonu miejskiego Nowego Miasta Warszawy znajdują się dzisiaj między innymi: Apartamenty Murano i TRIO, wieżowiec Intraco I, biurowiec North Gate, Hotel Ibis na Muranowie, Stadion Polonii Warszawa, Park im. Traugutta, czy chociażby Fort Traugutta.

Ryc.3 Położenie powyższych obiektów na mapie Warszawy
(Źródło: http://wikimapia.org)

MIESZKAŃCY NOWEGO MIASTA WARSZAWY, WYPROWADZAJĄCY BYDŁO NA PASTWISKO

new sheepdog

Ryc.4 Fot. Hans Splinter. Licencja: CC BY-SA 3.0
(Źródło: http://www.flickr.com/photos/archeon/2411198796/)

walking the ox

Ryc.5 Fot. Hans Splinter. Licencja: CC BY-SA 3.0
(Źródło: http://www.flickr.com/photos/archeon/50799973/)

oxen...

Ryc.6 Fot. Hans Splinter. Licencja: CC BY-SA 3.0
(Źródło: http://www.flickr.com/photos/archeon/3521928409/)

Archeon - big cow

Ryc.7 Fot. Mirjana Chamberlain-Vucic. Licencja: CC BY-NC-SA 3.0
(Źródło: http://www.flickr.com/photos/mirjana/1337266563/)

taken the oxen for a walk

Ryc.8 Fot. Hans Splinter. Licencja: CC BY-SA 3.0
(Źródło: http://www.flickr.com/photos/archeon/2956739367/)

Przypisy
1 Tadeusz Jabłoński, Północny trakt Warszawy. O Żoliborzu, Marymoncie i Bielanach, Warszawa 1959, s.9
2 Tadeusz Jabłoński, Północny trakt Warszawy. O Żoliborzu, Marymoncie i Bielanach, Warszawa 1959, s.7,9

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz