KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

czwartek, 3 lipca 2014

O pewnym kasztelanie z Jazdowa

Ostatnia aktualizacja: 3.07.2014.Mikołaj Wojciechowic z Jazdowa

Ryc.1 Mikołaj Wojciechowic z Jazdowa (kasztelan wiski)
(Źródło zdjęcia: fragment kadru z filmu Dawno temu w Iłży.
Reż. Michał Drzewiecki, 2010)

Przy trzynastowiecznym grodzie książęcym w Jazdowie, oprócz osady, będącej jego zapleczem gospodarczym, istniały prawdopodobnie dwory możnowładcze, jak chociażby zapewne Mikołaja Wojciechowica z Jazdowa, kasztelana wiskiego1. O tym urzędniku ziemskim nie wiele wiadomo, poza tym, że 13 lipca 1282 roku, we Włocławku otrzymał od Albierza, biskupa włocławskiego wieś Powsino w zamian za wieś Szawłowice w kasztelanii inowrocławskiej2.

PS. Większość historyków i archeologów lokalizuje gród książęcy w Jazdowie na terenie obecnych Łazienek Królewskich3. Natomiast osadę, która była zapleczem gospodarczym dla grodu, łączą z odkrytymi podczas prac wykopaliskowych w latach 70-tych na terenie obecnego Zamku Ujazdowskiego, śladami między innymi kilkunastu obiektów, w tym trzech półziemianek, a datowanych na XIII/XIV wiek4.

Przypisy:
1Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza. Dokumenty z lat 1248-1355, red. Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 63, nr 66, przypis 4
2Tamże, s. 63, nr 66
3Andrzej Piotrowski, Warszawa w średniowieczu, „Z Otchłani Wieków”,R. 59/ Nr 1-4/ 2004-2005, s. 28-29
4Tamże, s.29; Andrzej Gołębnik, Z problematyki badań rezydencji książęcej w Jazdowie, "KwHKM, R. XXVI, 1978, nr 3, s. 281-299

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz