KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

wtorek, 29 lipca 2014

Tablica informacyjna: Osadnictwo (Polana Archeologiczna, Park Leśny na warszawskim Bródnie)

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2014.


Tablica informacyjna: OSADNICTWO.

Ryc.1 Stan tablicy w 2008 roku (uroczyste otwarcie Warszawskiego Parku Archeologicznego).
(Źródło: http://archaios.w.interia.pl/new_page_6.html. Pod tym linkiem można także zobaczyć tą tablicę w lepszej rozdzielczości)

Ryc.2 Stan tablicy na 2.07.2012 rok. Fot. Amicus. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Treść z tablicy informacyjnej: Osadnictwo.

Na przełomie X i XI wieku na ziemiach polskich żyło około 700 tysięcy osób. Osadnictwo było bardzo nierównomiernie rozłożone. Obok obszarów o dość znacznym zagęszczeniu, duże części kraju były w ogóle nie zasiedlone. Ludność mieszkała w osadach i grodach.

Podstawowe formy zabudowy mieszkalnej to: ziemianki, półziemianki oraz budowle naziemne - chaty. Materiał wykorzystywany do budowy to drewno, glina, ziemia.

Budowle wykonywane techniką plecionkową miały ściany wyplatane z gałęzi.

Chaty o konstrukcji słupowej wznoszono techniką sumikowo-łątkową, tzn. w pionowo wbite słupy z wyżłobionymi rowkami wsuwano odpowiednio zaciosane dranice lub belki.

Budynki zrębowe, ze względu na swoją solidną konstrukcję, były bardziej trwałe i dawały lepszą ochronę. Ściany stawiano z belek dębowych lub sosnowych. Uszczelniano je mchem, wylepiano gliną. Drzwi wykonywano z plecionki lub z odpowiednio przyciętych desek. Dachy były dwu- lub czterospadowe.

Wszystkie omówione rodzaje budynków to domy służące do stałego użytkowania. Oprócz nich wznoszono także lekkie konstrukcje, np. szałasy. Na osadach znajdowały się też budynki gospodarcze.

Tekst: Andrzej Piotrowski, Agata Wójcik. Projekt graficzny: Lidia Kobylińska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz