KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

czwartek, 2 czerwca 2016

Makiety i rekonstrukcje rysunkowe Bramy Dworzan, zwanej później Bramą Krakowską. Warszawa, Stare Miasto

Ostatnia aktualizacja: 2.06.2016.


Uwagi: na chwilę obecną postanowiłem opublikować tylko same rysunki, zdjęcia makiet i plany, ale z czasem umieszczę także odpowiedni komentarz do nich.

REKONSTRUKCJE RYSUNKOWE I MAKIETY BRAMY DWORZAN

Ryc.1 Rekonstrukcja bramy z XVI wieku? Fragment makiety w Muzeum Warszawy - Barbakan. Fot. Amicus.

Ryc.2 Rekonstrukcja bramy z XV wieku (2 poł. XV wieku?) Rys.?. Zbiory z Muzeum Historycznego m. st. Warszawy?

Ryc.3 Rekonstrukcja piętnastowiecznej formy kompleksu budowli (2 połowa XV wieku?).
(Źródło: Katarzyna Meyza, Badania archeologiczne na placu zamkowym w latach 1977-1983, "Almanach Muzealny", R.2003, t.4, s. 112, ryc.15)

Ryc.4 Rekonstrukcja czternastowiecznej bramy (2 połowa XIV wieku?). Fragment makiety w Muzeum Warszawy - Barbakan. Fot. Amicus.

Ryc.5 Rekonstrukcja czternastowiecznej bramy (2 połowa XIV wieku?). Fragment makiety w Muzeum Warszawy - Barbakan. Fot. Amicus.

MAPY/PLANY Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Ryc.6 Rozwarstwienia chronologiczne fragmentów zabudowy. Plac Zamkowy w Warszawie.
(Źródło: Katarzyna Meyza, Badania archeologiczne na placu zamkowym w latach 1977-1983, "Almanach Muzealny", R.2003, t.4, s. 110, ryc.14)

LOKALIZACJA BRAMY DWORZAN

Ryc.7 Żółtym kwadratem oznaczyłem położenie Bramy Dworzan. Fragment planu Warszawskiej Starówki, opracowanej przez Mariusza Brzezińskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz