KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

wtorek, 12 lutego 2013

DEPESZE PAP (PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE): 2012 rok


Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012.


2012, 2011.


Podsumowanie: 2012 r.


22.11.2012 Archeolodzy odkryli w Masywie Ślęży nieznane budowle


Relikty kamienno-ziemnych konstrukcji i otaczający je wał odkryli archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr) w rejonie Góry Gozdnicy w Masywie Ślęży.

www.naukawpolsce.pap.pl

18.10.2012 Uniktatowe polichromie gotyckie z XV w. w Chwarszczanach


Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich przy unikatowych, pochodzących z XV w. gotyckich polichromiach ściennych w kaplicy w Chwarszczanach (Zachodniopomorskie) wybudowanej przez zakon templariuszy.

www.naukawpolsce.pap.pl

15.10.2012 Nowe bogate znaleziska archeologiczne z Wielkopolski


Mury obronne, fragment sieci kanalizacyjnej, relikty pałacu biskupów poznańskich oraz miecz – wszystko z okresu średniowiecza – to najważniejsze znaleziska z nadzwyczaj bogatego pod względem archeologicznym nadzoru przeprowadzonego w Buku (pow. poznański) podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

www.naukawpolsce.pap.pl

11.09.2012 Koniec pierwszych wykopalisk w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie


Pochówki w kryptach, kilkadziesiąt monet z różnych okresów, późnośredniowieczny fundament gotyckiego ołtarza – to tylko część odkryć zespołu archeologów dokonanych w czasie sierpniowych wykopalisk w kościele w Przecznie (woj. kujawsko-pomorskie, gm. Łubianka) pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

www.naukawpolsce.pap.pl

9.09.2012 Archeolodzy zlokalizowali miasto sprzed ponad 500 lat


Grupa archeologów z Warszawy zlokalizowała miejsce drugiej lokacji miasta Nieszawy w okolicy Zamku Dybowskiego w Toruniu. Naukowcy zastosowali nieinwazyjne metody badawcze – prospekcję lotniczą i badania geofizyczne.

www.naukawpolsce.pap.pl

6.09.2012 Archeolodzy zbadali wyspę zamkową w Ełku


Kończą się prace archeologiczne w sąsiedztwie dawnego zamku krzyżackiego w Ełku, ufundowanego przez Urlicha von Jungingena. Podczas wykopalisk odkryto ślady licznych budynków gospodarczych i średniowiecznej wieży lub jaćwieskiego grodziska.

www.naukawpolsce.pap.pl

31.08.2012 Archeolodzy odkryli w Olsztynie średniowieczne fortyfikacje


Archeolodzy prowadzący wykopaliska przy Wysokiej Bramie w Olsztynie odkryli fragmenty nieznanych wcześniej średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Był to barbakan, basteja lub brama ze zwodzonym mostem – poinformował w czwartek olsztyński urząd miasta.

www.naukawpolsce.pap.pl

9.08.2012 W Szkotowie odkryto relikty młyna sprzed kilkuset lat


Pozostałości młyna znaleźli archeolodzy podczas badań w Szkotowie (woj. warmińsko-mazurskie). „Jego świetność przypada na XVIII oraz XIX wiek. Z tych stuleci pozyskaliśmy największą ilość zabytków ceramicznych oraz metalowych” – poinformował PAP Bartłomiej Kaczyński z firmy ARCHEO-ADAM.

www.naukawpolsce.pap.pl

5.08.2012 Archeolodzy odkryli w Sanoku zarys średniowiecznego kościoła


Zarys średniowiecznego kościoła św. Michała oraz ponad dwieście grobów datowanych od XV do XVIII stulecia odkryto podczas prac archeologicznych w Sanoku (Podkarpackie) - poinformował w piątek archeolog miejscowego Muzeum Historycznego Piotr Kotowicz.

www.naukawpolsce.pap.pl

4.08.2012 Koniec czwartego sezon badań przy kościele św. Jakuba w Toruniu


Pod koniec lipca dobiegły końca prace wykopaliskowe przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Archeolodzy odkryli kilkadziesiąt pochówków i ciekawe elementy architektury.

www.naukawpolsce.pap.pl

17.07.2012 Archeolodzy szukają reliktów średniowiecznej Nieszawy


W sierpniu rozpoczną się prace terenowe, mające na celu bezinwazyjne, szerokopłaszczyznowe rozpoznanie przypuszczalnego terenu średniowiecznej lokalizacji Nieszawy.

www.naukawpolsce.pap.pl

11.07.2012 Nowy sezon badań przy kościele św. Jakuba w Toruniu


Rozpoczął się kolejny sezon badań wykopaliskowych przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Już po raz czwarty archeolodzy powracają pod jeden z najstarszych zabytków Torunia.

www.naukawpolsce.pap.pl

9.07.2012 Późnośredniowieczne buławy na wystawie w Krakowie


Muzeum Archeologiczne w Krakowie prezentuje w cyklu „Zabytek miesiąca” dwie, niemal kompletne późnośredniowieczne buławy odkryte podczas wykopalisk przy ul. Sławkowskiej. To rzadkie znalezisko, gdyż drewniane elementy buław - trzonki, rzadko zachowują się do naszych czasów.

www.naukawpolsce.pap.pl

18.05.2012 Archeolodzy zbadają wyspę zamkową w Ełku


Pozostałości po krzyżackim zamku w Ełku, ufundowanym przez Urlicha von Jungingena, zostaną przebadane przez archeologów. Badania mają związek z planowanym przystosowaniem obiektu do funkcji hotelowych.

www.naukawpolsce.pap.pl

23.04.2012 Archeolodzy chcą ponownych badań pola bitwy pod Grunwaldem


Po ponad 20 latach od zakończenia prac archeologicznych na Polach Grunwaldu mają zostać wznowione badania miejsca bitwy polsko-krzyżackiej z 1410 roku. Archeolodzy liczą, że dzięki nowoczesnym technikom uda się odkryć nieznane wcześniej ślady walk.

www.naukawpolsce.pap.pl

12.04.2012 Archeolodzy szukali klasztoru kartuzów w Darłowie


Poznańscy i warszawscy naukowcy szukali w Darłowie (Zachodniopomorskie) pozostałości klasztoru i kościoła zakonu kartuzów. Wyniki badań powinny być znane jeszcze w kwietniu – poinformował PAP historyk dr Rafał Witkowski z Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu.

www.naukawpolsce.pap.pl

11.04.2012 Średniowieczna stołówka działała na Zamku Żupnym w Wieliczce


Jeden z pierwszych zakładów zbiorowego żywienia w Europie znajdował się na zamku żupnym w Wieliczce. Tu od XIV do XVI wieku wydawano darmowe posiłki górnikom, urzędnikom i wozakom przyjeżdżającym po sól. W menu znajdowały się głównie krupy i jagły, czyli kasze, ale przyrządzano także np. łapy niedźwiedzie. Zgodnie z postanowieniami Statutu Kazimierzowskiego dla żup krakowskich, administracja żupna, górnicy oraz przyjeżdżający po sól furmani otrzymywali w zamkowej kuchni darmowy posiłek.

www.naukawpolsce.pap.pl

10.04.2012 Zakończono rekonstrukcję najstarszego murowanego obiektu w Gdańsku


Zakończyły się prace rekonstrukcjo-budowlane przy najstarszym murowanym obiekcie Gdańska - refektarzu XIII-wiecznego klasztoru. W tej odkrytej przed sześciu laty w historycznym centrum miasta podziemnej budowli powstanie skansen archeologiczny.

www.naukawpolsce.pap.pl

20.01.2012 Projekt budowy repliki średniowiecznego statku


Gdańskie Muzeum Archeologiczne planuje zbudować replikę średniowiecznego statku, którego załoga w kaperskiej wyprawie zdobyła m.in. przechowywany do dziś w Gdańsku obraz Hansa Memlinga "Sąd ostateczny". Replika okrętu miałaby pełnić funkcję pływającego muzeum.

www.naukawpolsce.pap.pl

19.01.2012 Zakończono wykopaliska w centrum Inowrocławia


Liczne drewniane konstrukcje dróg, pozostałości zabudowy murowanej i relikty klasztoru franciszkańskiego odnaleźli w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badania prowadzone były w ramach rewitalizacji centrum miasta.

www.naukawpolsce.pap.pl

16.01.2012 Naukowcy odkryli stanowiska archeologiczne w woj. warminsko-mazurskim.


Odkrycie nieznanych dotychczas odcinków wałów z czasów krzyżackich i dwa cmentarzyska kurhanowe - to najważniejsze efekty zakończonego projektu realizowanego na terenie Warmii i Mazur przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

www.naukawpolsce.pap.pl

5.01.2012 Średniowieczne jajka na wystawie archeologicznej w Krośnie


Ok. 600 lat ma sześć kurzych jajek, które można oglądać na stałej wystawie archeologicznej w Muzeum Podkarpackim w Krośnie (Podkarpackie) - poinformował dyrektor muzeum Jan Gancarski.

www.naukawpolsce.pap.pl