KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

niedziela, 26 maja 2013

Tablica informacyjna na "Polanie Archeologicznej" w Parku Leśnym Bródno. Tablica: Nauka poszła w las. Historia w lesie

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2013.


TABLICA: Nauka poszła w las. Historia w lesie


Ryc.1 Stan tablicy na 2.07.2012. Fot. Amicus. Licencja: Creative Commons BY-SA 3.0.


Treść tekstu z tablicy.

Nauka poszła w las. Historia w lesie

Grodzisko na Bródnie.

Na początku XX wieku, na terenie dzisiejszego Lasku Bródnowskiego odkryto grodzisko wraz przyległą osadą. Obecnie są to najciekawsze ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Warszawy.

Gród wraz z osadą funkcjonował w okresie od X do XI wiek. Osadnictwo rozwinęło się na wydmie z trzech stron otoczonej bagnami. Gród pełnił funkcję schronienia – w chwilach zagrożenia ludność zamieszkująca osadę chroniła się w obrębie jego wałów. Ich wysokość sięgała do 6 metrów. Wnętrze grodu, tzw. majdan, był niezabudowany. Jego wymiary wynosiły 47 x 40 metrów. Do grodu wchodziło się przez dobrze umocnioną bramę.

Życie codzienne toczyło się na terenie osady, ciągnącej się półkolem dookoła wałów. Znajdowały się tu chaty, pomieszczenia gospodarcze, warsztaty wytwórcze. Wszystkie budynki zbudowano z drewna. Ślady owych budowli znaleziono podczas wykopalisk. Archeolodzy znaleźli wiele przedmiotów codziennego użytku, m.in.: noże, krzesiwa, przęśliki gliniane, osełki, kościane oprawki noży i liczne fragmenty naczyń glinianych.

Gród spłonął na początku XI wieku, natomiast osada funkcjonowała do końca stulecia.

Mieszkańcy osady i ich zajęcia

Rolnictwo

Uprawa:
 • proso,
 • żyto,
 • jęczmień,
 • pszenica,
 • warzywa,
 • konopie.

Hodowla:
 • kozy,
 • krowy,
 • świnie,
 • owce,
 • kury.

Zbieractwo i łowiectwo

Zbieractwo:
 • maliny,
 • jeżyny,
 • grzyby,
 • zioła.

Łowiectwo:
 • jelenie,
 • łosie,
 • dziki,
 • bobry,
 • tury,
 • wydry,
 • ryby.

Wytwórczość:
 • garncarstwo,
 • tkactwo,
 • rogownictwo,
 • obróbka drewna,
 • wytwarzanie narzędzi,
 • wytop żelaza,
 • kowalstwo.


Kilka uwag do powyższej tablicy.

Pomiędzy 2.07.2012, a 24.04.2013 wymieniono starą tablicę na nową, ponieważ 2.07.2012 widziałem ostatni raz starą tablicę (Ryc.1), zaś 24.04.2013 zobaczyłem pierwszy raz nową (Ryc.2).


Ryc.2 Nowa tablica. Stan na 24.04.2013. Fot. Amicus. Licencja: Creative Commons BY-SA 3.0.


Ryc.3 Nowa tablica. Stan na 24.04.2013. Fot. Amicus. Licencja: Creative Commons BY-SA 3.0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz