KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

piątek, 26 września 2014

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Poszukiwane: cegły z kościoła parafialnego Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2014.


DANE POSZUKIWANEGO NR 1

Rysopis poszukiwanego: Cegła Gotycka.

Wiek: 433 lata.
Znaki szczególne: wyryta data roczna 1581.

Ostatnie miejsce pobytu: brama przejazdowa pod dzwonnicą.

Źródło informacji o ostatnim miejscu pobytu: Anna Bardecka, Rozwój Nowej Warszawy w XV i XVI wieku, [w:] Szkice Nowomiejskie, pod red. Olgierda Puciaty, Hanny Szwankowskiej, Eugeniusza Szwankowskiego, Stanisława Żaryna, Arkady, Warszawa 1961, s. 52.

UWAGA: Beata Trylińska wspomniała w swoim artykule Odbudowa kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XIX, 1987, na stronie 189, o wieży (dzwonnicy), że: „W czasie Powstania zburzone zostało ok. 2/3 murów (…) wraz z obydwoma szczytami i sklepieniem nad przejściem, (…).”

DANE POSZUKIWANEGO NR 2

Rysopis poszukiwanego: Cegła Gotycka.

Wiek: XVI?.
Znaki szczególne: wyryty napis Sta AD 15.. .

Ostatnie miejsce pobytu: kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście w Warszawie.

Fot. Arkadiusz Zarzecki. Licencja: CC BY-SA 3.0
(Źródło: http://pl.wikipedia.org)

Ostatni świadkowie: prawdopodobnie Stanisław Żaryn i Beata Trylińska; widzieli ją podczas prac konserwatorskich i budowlanych tego kościoła; prace te odbyły się w latach 1949-1969.

Źródło informacji: Beata Trylińska, Odbudowa kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście w Warszawie, „Rocznik Warszawski”, t. XIX, 1987, s. 203.

WSZELKIE INFORMACJE O LOSACH TYCH CEGIEŁ LUB ICH AKTUALNYM MIEJSCU POBYTU, PROSZĘ POZOSTAWIĆ W KOMENTARZU PONIŻEJ …

… bo osobiście ich tam nie znalazłem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz