KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

piątek, 10 października 2014

Fasada boczna kamienicy Pod Św. Anną, zwaną też Kamienicą Książąt Mazowieckich: mur gotycki (Rynek Starego Miasta, Warszawa)

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014.


KILKA SŁÓW WSTĘPU

Spacerując sobie po uliczkach Starego i Nowego Miasta w Warszawie, zastanawiałem się nie raz nad tym, co tak naprawdę zachowało się do naszych czasów z epoki średniowiecza, innymi słowy niemych świadków dramatów, czy szczęśliwych chwil ich mieszkańców.

Zatem oto one ...

#3. FRAGMENT MURU GOTYCKIEGO W FASADZIE BOCZNEJ KAMIENICY POD ŚW. ANNĄ, ZWANEJ TEŻ KAMIENICĄ KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH (STARE MIASTO)

Datowanie: ok. połowy XV wieku1.
Uwagi: wzniesiona przed 1466 rokiem2.

Ryc.1 Fasada boczna kamienicy z fragmentem muru gotyckiego. Widok od strony ulicy Wąski Dunaj. Stan na 22.06.2012 rok. Fot. Amicus.

Ryc.2 Fasada boczna kamienicy z fragmentem muru gotyckiego. Widok od strony ulicy Wąski Dunaj. Stan na 22.06.2012 rok. Fot. Amicus.

Ryc.3 Fasada boczna kamienicy z fragmentem muru gotyckiego. Widok od strony ulicy Wąski Dunaj. Stan na 22.06.2012 rok. Fot. Amicus.

LOKALIZACJA MURU GOTYCKIEGO W KAMIENICY KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

Ryc.4 Lokalizacja fasady bocznej z murem gotyckim - żółty prostokąt. Fragment planu Warszawskiej Starówki, opracowanej przez Mariusza Brzezińskiego.

Ryc.5 Położenie muru gotyckiego w fasadzie bocznej kamienicy - żółty prostokąt. Fot. Amicus.

Przypisy:
1Katalog zabytków sztuki. Miasto Warszawa. Stare Miasto, red. Jerzy Z. Łoziński, Andrzej Rottermund, cz.1, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1993, s. 257,
2Katalog zabytków sztuki. Miasto Warszawa. Stare Miasto, red. Jerzy Z. Łoziński, Andrzej Rottermund, cz.1, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1993, s. 255.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz