KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

czwartek, 26 marca 2015

Wieś Groty na mapach (obecnie część Bemowa, dzielnicy Warszawy)

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015.


Uwagi:

  • nazwa wsi w średniowieczu: Wyczolkowo (1462 r.), Wyczolki (1474), Blyszne Minor (1529), Vyczolki (1533).1

  • obecna lokalizacja wsi: Groty, zachodnia część Bemowa (dzielnica Warszawy).2

Ryc.1 Wieś Groty na mapie datowanej na lata 1801-1850.
(Źródło: http://polona.pl/item/9970622/0/. Licencja: domena publiczna)

Przypisy:
1Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 326.
2 Tamże, s. 326.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz