KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

czwartek, 26 marca 2015

Wieś Włochy na mapach. Dzisiaj część Włoch, dzielnicy Warszawy

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015.


Uwagi:

  • nazwa wsi w średniowieczu: Porzuczewo (1422), Wlochi (1489), Wlochi alias Sopanchi (1497), 1517 Wlochy (1517), Wlochy alias Porzuczewo (1523).1

  • obecna lokalizacja wsi: Stare Włochy, część Włoch (dzielnica Warszawy).2

Ryc.1 Wieś Włochy na mapie datowanej na lata 1801-1850.
(Źródło: http://polona.pl/item/9970622/0/. Licencja: domena publiczna)

Przypisy:
1Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 316.
2 Tamże, s. 316.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz