KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

wtorek, 7 lutego 2012

Lista imienna mieszkańców Starej Warszawy - XV w.


Ostatnia aktualizacja: 7.02.2012

1 połowa XV w.


1373/1374 - 1429 Panowanie księcia Janusza I Starszego


Jan zwany Bielakiem, mieszczanin, 30 sierpnia 1400 roku otrzymał od księcia Janusza I Starszego przywilej na wójtostwo w Łomży z 4 włókami i trzecim denarem od jakiejkolwiek osądzonej sprawy w granicach wspomnianego miasta i (...) tytuł dziedziczny z wszystkimi jego użytkami, plonami, dochodami i przynależnościami, dierżenia, zachowania, posiadania, dawania, sprzedawania, zamieniania i zmieniania w pożądany pożytek, jaki będzie się wydawał lepszy i użyteczniejszy jemu i jego spadkobiercom, jednak za naszą wolą i naszych spadkobierców, o którą należy specjalnie prosić. W zamian wyrównania tego wspomniany Jan winien z tego wójtostwa jechać na wyprawę (wojenną) na koniu wartości 4 kóp groszy, z kuszą, w pancerzu i w caleptre pospolicie zwanej kłobuczkiem[1].

Leonard, burmistrz, wzmiankowany w 1409 roku[2].

Nicolaus, rzemieślnik - siodlarz, wzmiankowany w 1428 roku.

2 połowa XV w.


Kasper Welkau z Warszawy, w liście z 1456 lub 1457 wyjaśniał burmistrzowi i rajcom miasta Torunia, że zaopiekował się trzema sierotami po Racke`m, a żądanie zwrotu spadku ze strony jego szwagra Jana Beckau uznał za bezpodstawne nawet w porozumieniu z żoną wspomnianego Kaspra Welkaua.[3]

Piotr z Tchórzewcy, mansjonarz św Jana, w 1484 roku otrzymał od księcia Bolesława V, plac i dom między ogrodem książęcym i siedliskiem Piotra Wilka koło strumienia Kamionki przy Bernardynach i drodzie do miasta.3

RZEMIEŚLNICY
Kusznik
"Barthossius", wzmiankowany w 1449 roku.

Łucznicy
"Nicolaus", wzmiankowany w 1443 roku.
"Jacobo", wzmiankowany w 1443 roku.
"Johannes", wzmiankowany w 1443 roku.

Miecznik
"Dorothea", wzmiankowany w 1434 roku.
"Petri", wzmiankowany w 1434 roku.
"Martini ... cum Gdanzky (Gdańsk)", wzmiankowany w 1449 roku.

Siodlarze
"Kerstano", wzmiankowany w 1431 roku.
"Michaelis", wzmiankowany w 1436 roku.
"Pechna vxor pye memorie Michaelis", wzmiankowany w 1436 roku.
"Martinus", wzmiankowany w 1440 roku.
"Nicolao filius Nicolai", wzmiankowany w 1441 roku.
"Nicolaus Drunetrunk", wzmiankwany w 1444 roku.
"Wenczeslai", wzmiankowany w 1448 roku.
"Lucas", wzmiankowany w 1449 roku.
"Johannis", wzmiankowany w 1451 roku.
"Albertus", wzmiankowany w 1453 roku.

Przypisy:
[1]Donata Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w.-1795 r.), Łomża 2000, s. 223-224.
[2]Marian Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 431
[3]Wiesław Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 207, przypis 48
3Aleksander Król, Zamek królewski w Warszawie. Od końca XIII wieku do 1944, Warszawa 1971, s. 211, przypis 4
4Julian Kuciński, Miejskie rzemiosło zbrojeniowe w XIV i XV w, [w:] Studia i materiały do historii wojskowości, t. XV, cz. 1, Warszawa 1969, s. 35