KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

poniedziałek, 12 marca 2012

Liczba ludności Starej Warszawy


Ostatnia aktualizacja: 20.07.2012.


Początek XIV w. - kilkaset osób (kilkadziesiąt rodzin).[1]

1 połowa XV w. - ok. 2400 mieszkańców (bez przedmieść).[2]

1427-1498 - 120 osób (gmina żydowska).[3]

Początek XVI w. - ok. 2820 mieszkańców (na przedmieściach ok. 780 osób), z czego ponad 40% to rzemieślnicy.[4]

Około 1510 r. - 4700 mieszkańców (Stara i Nowa Warszawa wraz z przedmieściami).[5]


Przypisy:
[1]Marian M. Drozdowski, Andrzej Zahorski, Historia Warszawy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 24.
[2]Ewa Koczorowska-Pielińska, Rozwój rzemiosła piekarskiego w Warszawie w latach 1388-1525, "Rocznik Warszawski", t. XII, 1974, s. 39.
[3]Marian Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 421.
[4]Ewa Koczorowska-Pielińska, Życie miast warszawskich w XIV i XV wieku [w:] Warszawa. Jej dzieje i kultura, red. Aleksander Gieysztor, Janusz Durko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980, s. 36; Ewa Koczorowska-Pielińska, Rozwój rzemiosła piekarskiego ..., s. 40.
[5]Marian M. Drozdowski, Andrzej Zahorski, Historia..., s. 24.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz