KALENDARIUM: 3 maj 1519 r. - Mikołaj z Mirowic (dziekan płocki i proboszcz warszawski) wypłacił książętom mazowieckim Stanisławowi i Januszowi 2000 dukatów zasądzonych od Jana Jeżowskiego (chorąży zakroczymski) i Jana Ojrzanowskiego (starosta warszawski), i innych współwinnych, na naprawę tam i odbudowę zawalonej wieży, leżącej z tyłu dworu książęcego w Warszawie

poniedziałek, 12 marca 2012

Liczba mieszkańców Nowej Warszawy


Ostatnia aktualizacja: 16.03.2012.


1 połowa XV w. - ok. 500 mieszkańców.[1]

Początek XVI w. - ok. 1100 mieszkańców, z czego ok. 50% to rzemieślnicy.[2]

Około 1510 r. - 4700 mieszkańców (Stara i Nowa Warszawa wraz z przedmieściami).[3]


Przypisy:
[1]Ewa Koczorowska-Pielińska, Rozwój rzemiosła piekarskiego w Warszawie w latach 1388-1525, "Rocznik Warszawski", t. XII, 1974, s. 40.
[2]Ewa Koczorowska-Pielińska, Życie miast warszawskich w XIV i XV wieku [w:] Warszawa. Jej dzieje i kultura, red. Aleksander Gieysztor, Janusz Durko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1980, s. 36.
[3]Marian M. Drozdowski, Andrzej Zahorski, Historia..., s. 24.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz